De Azoren, je hoort er helaas te weinig over. Mensen kiezen vaak voor de alternatieve bekendere Madeira of...